Verkort arbeidsdeskundig onderzoek

Verkort arbeidsdeskundig onderzoek


Het verkort arbeidskundig onderzoek wordt door een arbeidsdeskundige uitgevoerd bij werknemers die 18 weken verzuimen. Dit onderzoek vindt plaats in samenspraak met de bedrijfsarts en/of de casemanager. De arbeidsdeskundige beoordeelt of de mogelijkheden van een werknemer voldoende benut worden. Ook wordt gekeken of er acties mogelijk zijn die het verzuim kunnen verkorten of de schadelast van de werkgever kunnen beperken. Er wordt onderzocht en te adviseren over benutbare mogelijkheden in het kader van de terugkeer in arbeid zodat de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer kan terugkeren naar het werk. Uiteraard duurzaam!