Fysieke belastbaarheid

Fysiek belastbaarheidsonderzoek


Bij een fysiek belastbaarheidonderzoek wordt naast de beoordeling van de werkplek gekeken naar de functiebelasting en de mogelijkheden van de werknemer. Hiermee krijgt u een compleet beeld van de totale ergonomische situatie rondom uw werknemer en welke mogelijkheden er zijn om de werkomgeving te optimaliseren.

het uitvoeren van een fysiek belastbaarheidonderzoek kan als aanvulling op een werkplekonderzoek gedaan worden wanneer er sprake is van meerdere factoren die de situatie beïnvloeden.